HOME

GODPIPO

(1991 - 2022)

Als een herinnering aan een levensfase die oprees uit de glasscherven, het prikkeldraad en opdwarrelend stof waaruit het geboren was

Dat we dankbaar zijn voor de dingen die we nooit hebben gehad

(ALS VOGELS)

Over de verhalen en dingen:

De verhalen van Godpipo waren als vogels, vluchtig als de wind, als het spinnen van een kat en het zonlicht dat door een stuk glas schijnt. Ze brachten vreugde, verwarring en het idee dat je iets gemist had als je later ingeschakeld had. Het waren dingen die op het eerste oog net zo echt waren als blauw gras, maar bij nadere beschouwing net zoveel licht gaven als de zon

WAT IS GEWEEST, ZAL ZIJN EN ALTIJD ZO BLIJVEN

Godpipo was het pseudoniem van Arjan Winkelaar (1971). Volgens de overleveringen bestaat het leven van sommige mensen uit drie fases. Arjan Winkelaar is één van die mensen. Hij werd geboren tussen de glasscherven en het stof dat niemand zich herinnerde. Zijn naam werd hem gegeven door zijn moeder en was wat hij gebruikte in de eerste levensfase. Het einde van de eerste fase en het begin van de tweede werd gekenmerkt door de dood van zijn jeugdheld, Pipo de Clown.

Doordat deze held zijn sterfelijke lichaam neerlegde verkreeg Arjan Winkelaar alle kennis die in dat leven was opgedaan en transformeerde hij in Godpipo, de profeet van Pipo (hij die in de eeuwige avonturen verblijft). In de hoedanigheid van Godpipo verspreidde hij het woord en gedachtegoed van Pipo de Clown. Woorden en ideeën werden omgezet in beelden. In tekeningen, kunst en teksten die te lezen waren op het internet. Godpipo was een aanwezigheid in de levens van vele mensen en nog meer voor hen die opgelet hadden.

Godpipo was geen religieus leider. Hij bracht ook geen wijsheid in de zin van dat woord. Hij bracht de wereld verhalen en beelden waarvan je nooit vermoedde dat ze je in dromen bezocht hadden. Het waren vertalingen van de mythische wereld uit onze kindertijd, van toen we nog geloofden in spoken, elfen, kabouters en wezens die schuilen in het donker. Verhalen over het holografisch universum waarin we leven en over de manieren waarop de magick toegepast kan worden om ons leven te vormen. Godpipo bracht ons handvatten om de schoonheid van de wereld opnieuw te zien en Arjan Winkelaar zal dat in zijn derde levensfase blijven doen.

Godpipo is dood, lang leve de elderman

© Stichting SLK - Arjan Winkelaar - 2023 All rights reserved